khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask đạt những chứng nhận gì?

Khi chúng ta mua một sản phẩm tiêu dùng ngoài việc xem xét kỹ lưỡng hình thức sản phẩm như bao bì, nhãn mác, thông tin sản phẩm điều chúng ta thực sự quan tâm nhất đó chính là nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Đối với khẩu trang bảo vệ bụi mịn PM 2.5 chúng ta cần quan tâm về khả năng lọc bụi mịn PM 2.5 của nó có thực sự hiệu quả hay không và nó có khả năng lọc được những thành phần bụi mịn nào trong không khí.

Bụi trong không khí ô nhiễm phần lớn là bụi sinh ra từ khí thải nhà máy, từ các phương tiện giao thông, từ hoạt động đốt cháy rừng và nhiều nguồn khác. Mối nguy hại của bụi mịn PM2.5 đến sức khỏe con người thì không còn phải bàn cãi. Bụi mịn PM 2.5 khi xâm nhập vào cơ thể làm cho cơ thể chúng ta rất mệt mỏi, gây ra các bệnh về máu, bệnh hô hấp, hen suyễn, bệnh viêm phế quản và bệnh ung thư.

bụi mịn PM 2.5 phần lớn từ khí thải nhà máy, phương tiện giao thông, đốt cháy rừng

Vì vậy một chiếc khẩu trang đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn lọc bụi mịn PM 2.5  phải là

1.Ngăn chặn được các loại vi rút, có trong không khí ô nhiễm.

Khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask đáp ứng được tiêu chuẩn này và được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm Nelson Hoa Kỳ.

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được vius của lab Nelson Hoa Kỳ

2. Ngăn chặn được thành phần bụi có chứa dầu trong không khí

Phần lớn bụi trong không khí được sinh ra từ nhà máy, xí nghiệp, phương tiện giao thông nên trong khí thải có chứa dầu bay lơ lững. với khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask đã đáp ứng khả năng lọc những loại bụi này.

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi chứa dầu trong không khí

3. Khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask lọc được bụi mịn PM 0.1 đây là bụi có kích cỡ hạt nano

Phòng thí nghiệm Kaken Nhật Bản đã kiểm nghiệm khả năng lọc được các hạt bụi mịn PM 0.1 của khẩu trang bụi mịn dcmask

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi mịn PM 0.1
chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi mịn PM 0.1

4. Ngăn chặn các loại vi khuẩn có trong không khí ô nhiễm

Phòng thí nghiệm Kaken Nhật Bản đã kiểm nghiệm khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask có khả năng lọc được các loại vi khuẩn có trong không khí ô nhiễm.

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được vi khuẩn có trong không khí ô nhiễm
chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được các loại vi khuẩn có trong không khí ô nhiễm

5. Khả năng lọc bui có kích cỡ siêu nhỏ 0.075 micromet của khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask

Phòng thí nghiệm TTRI Đài Loan đã kiểm nghiệm khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask đạt được chứng nhận khả năng lọc được bụi có kích cỡ siêu nhỏ 0.075 micromet.

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi có kích thước siêu nhỏ 0.075 micromet

6. Khả năng kháng tia cực tím UV của khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask

Kết quả kháng tia cực tím UV được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm TTRI Đài Loan

chứng nhận khẩu trang dcmask có khả năng kháng tia cực tím UV

7. Khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask có khả năng lọc được bụi kim loại có trong không khí ô nhiễm

Kết quả được thực hiện bởi trường đại học giao thông Đài Loan ( NCTU)

khả năng lọc bụi kim loại của khẩu trang dcmask
chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi kim loại

8. Khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask còn có khả năng lọc được DIOXIN và độc tính.

Kết quả thực hiện bởi phòng thí nghiệm đại học giao thông NCTU Đài Loan

chứng nhận khẩu trang dcmask chặn được Dioxin và độc tính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask đạt những chứng nhận gì?

Khi chúng ta mua một sản phẩm tiêu dùng ngoài việc xem xét kỹ lưỡng hình thức sản phẩm như bao bì, nhãn mác, thông tin sản phẩm điều chúng ta thực sự quan tâm nhất đó chính là nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Đối với khẩu trang bảo vệ bụi mịn PM 2.5 chúng ta cần quan tâm về khả năng lọc bụi mịn PM 2.5 của nó có thực sự hiệu quả hay không và nó có khả năng lọc được những thành phần bụi mịn nào trong không khí.

Bụi trong không khí ô nhiễm phần lớn là bụi sinh ra từ khí thải nhà máy, từ các phương tiện giao thông, từ hoạt động đốt cháy rừng và nhiều nguồn khác. Mối nguy hại của bụi mịn PM2.5 đến sức khỏe con người thì không còn phải bàn cãi. Bụi mịn PM 2.5 khi xâm nhập vào cơ thể làm cho cơ thể chúng ta rất mệt mỏi, gây ra các bệnh về máu, bệnh hô hấp, hen suyễn, bệnh viêm phế quản và bệnh ung thư.

bụi mịn PM 2.5 phần lớn từ khí thải nhà máy, phương tiện giao thông, đốt cháy rừng

Vì vậy một chiếc khẩu trang đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn lọc bụi mịn PM 2.5  phải là

1.Ngăn chặn được các loại vi rút, có trong không khí ô nhiễm.

Khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask đáp ứng được tiêu chuẩn này và được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm Nelson Hoa Kỳ.

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được vius của lab Nelson Hoa Kỳ

2. Ngăn chặn được thành phần bụi có chứa dầu trong không khí

Phần lớn bụi trong không khí được sinh ra từ nhà máy, xí nghiệp, phương tiện giao thông nên trong khí thải có chứa dầu bay lơ lững. với khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask đã đáp ứng khả năng lọc những loại bụi này.

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi chứa dầu trong không khí

3. Khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask lọc được bụi mịn PM 0.1 đây là bụi có kích cỡ hạt nano

Phòng thí nghiệm Kaken Nhật Bản đã kiểm nghiệm khả năng lọc được các hạt bụi mịn PM 0.1 của khẩu trang bụi mịn dcmask

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi mịn PM 0.1
chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi mịn PM 0.1

4. Ngăn chặn các loại vi khuẩn có trong không khí ô nhiễm

Phòng thí nghiệm Kaken Nhật Bản đã kiểm nghiệm khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask có khả năng lọc được các loại vi khuẩn có trong không khí ô nhiễm.

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được vi khuẩn có trong không khí ô nhiễm
chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được các loại vi khuẩn có trong không khí ô nhiễm

5. Khả năng lọc bui có kích cỡ siêu nhỏ 0.075 micromet của khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask

Phòng thí nghiệm TTRI Đài Loan đã kiểm nghiệm khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask đạt được chứng nhận khả năng lọc được bụi có kích cỡ siêu nhỏ 0.075 micromet.

chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi có kích thước siêu nhỏ 0.075 micromet

6. Khả năng kháng tia cực tím UV của khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask

Kết quả kháng tia cực tím UV được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm TTRI Đài Loan

chứng nhận khẩu trang dcmask có khả năng kháng tia cực tím UV

7. Khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask có khả năng lọc được bụi kim loại có trong không khí ô nhiễm

Kết quả được thực hiện bởi trường đại học giao thông Đài Loan ( NCTU)

khả năng lọc bụi kim loại của khẩu trang dcmask
chứng nhận khẩu trang dcmask lọc được bụi kim loại

8. Khẩu trang bụi mịn PM 2.5 dcmask còn có khả năng lọc được DIOXIN và độc tính.

Kết quả thực hiện bởi phòng thí nghiệm đại học giao thông NCTU Đài Loan

chứng nhận khẩu trang dcmask chặn được Dioxin và độc tính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
preloader